Home » Kenmerken Asperger

Kenmerken van Asperger

In het verleden werd er gebruik gemaakt van de DSM_IV ( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). In deze editie werd Asperger apart beschreven. De symptomen van Asperger komen voor een groot deel overeen met Autisme.

Asperger is een autistische stoornis. Er is hier sprake van;

·         motorische onhandigheid,

·         gebrek aan inlevingsvermogen,

·         moeite hebben met het ‘lezen’ van sociale situaties,

·         moeite met veranderingen,

·         vasthouden aan rituele handelingen en gewoontes,

·         creëren van een eigen (fantasie)wereld.

De verschillen tussen Asperger en Klassiek Autisme zijn;

·         normale taalontwikkeling,

·         Kinderen maken gebruik van een volwassen taalgebruik. Volwassen gebruiken vaak een formele manier van communiceren.

·         Zij kunnen hun beperkingen compenseren door gewenst gedrag aan te leren. Mensen met Asperger hebben een gemiddeld tot hoog IQ.

·         Het lange termijn geheugen werkt vaak anders. Zij herinneren zich gedetailleerde scenes.

·         Zijn vaak beelddenkers. Ruimtelijk inzicht is sterk ontwikkeld in een bekende omgeving.

·         normale of zelfs hoge intelligentie,

·         de normale neiging tot contact leggen,

·         Overgevoeligheid voor tast, geluiden en smaken komt soms voor. Deze tot overprikkeling leidende overgevoeligheid maakt dat men zich slechter kan concentreren. Zo hebben velen moeite om bijvoorbeeld geluid te filteren in een lawaaiige omgeving, waardoor ze andere mensen in een lawaaiige omgeving niet goed kunnen verstaan.

 

Hierdoor rekent men Asperger vaak tot een mildere versie van Autisme. Vaak worden deze mensen als eenling, wereld vreemd en excentriek bestempeld. (www.aspergersyndroom.nl).

In de DSM-IV waren er twee mogelijkheden; je had het of je had het niet.

In de DSM-V wordt tegenwoordig gesproken over Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Hieronder vallen PDD-NOS, Asperger en Klassiek Autisme. In de DSM-V zijn drie niveaus van ernst toegevoegd (Goddard, 2016):

1.    Vereist ondersteuning.

2.    Vereist substantiële ondersteuning.

3.    Vereist zeer substantiële ondersteuning. 

Ondersteuningsbehoeften van mensen met Asperger

·         Acceptatie.

·         Duidelijkheid en structuur.

·         Hulp bij het leggen van sociale contacten.

·         Ondersteuning bij planningsvaardigheden.

·         Benadruk de positieve kanten. Vaak hebben zij te maken met een negatief zelfbeeld. Het kind is vaak perfectionistisch ingesteld. Hij/zij legt de lat voor zichzelf erg hoog. Leer het kind dat de inspanning meer telt dan het resultaat. Hierdoor leert het kind dat hij/zij ondanks dat hij heel erg zijn best heeft gedaan hij toch fouten kan en mag maken. Laat hem/haar ook zien dat anderen ook fouten maken. En leer hem de fouten op te lossen.

 

 

Belangrijke informatie voor ouders met een kind met Asperger.

·         Accepteer het kind zoals het is. Ieder kind heeft mogelijkheden.

·         Luister naar jouw kind. Vaak hebben kinderen hulp nodig in situaties die voor anderen vanzelfsprekend zijn.

·         Ouders van een kind met Asperger hebben begrip van hun omgeving nodig.

·         Verzamel als ouders zoveel mogelijk informatie en geef dit door aan alle betrokkenen. Kinderen met Asperger hebben veel overeenkomsten. ‘Wie veel begrijpt, kan veel vergeven’.

·         Soms is er onduidelijkheid of een kind met Asperger iets niet kan of niet wil doen. Wat voor ons vanzelfsprekend is kan voor een kind met Asperger voor onduidelijkheid zorgen.

 

‘Stichting Alexander’ heeft in 2014 onderzoek gedaan naar de schoolbeleving van kinderen tussen de 11 – 14 jaar met Autisme. Dit leverde het volgende resultaat op;

(www.autipassendonderwijsutrecht.nl/onderzoek-naar-schoolbeleving-kinderen-met-autisme-10-14-jaar)

 • Mijn ouders het onderste uit de kan halen, hoog opgeleid zijn en lang doorzoeken naar goed onderwijs voor mij
 • Mijn ouders niet de strijd met me aangaan, maar energie stoppen in wat ik wel kan
 • Mijn ouders accepteren dat ik autisme heb (en anderen in de familie) en wat dat voor dagelijkse gevolgen heeft
 • Mijn ouders me niet pushen, maar me de tijd en mogelijkheid geven om zelf te kunnen kiezen en me te ontwikkelen in mijn eigen tempo en volgorde

       

 

Belangrijke informatie voor leerkrachten van kinderen met Asperger.

 • ‘Stichting Alexander’ heeft in 2014 onderzoek gedaan naar de schoolbeleving van kinderen tussen de 11 – 14 jaar met Autisme. Dit leverde het volgende resultaat op  (www.autipassendonderwijsutrecht.nl/onderzoek-naar-schoolbeleving-kinderen-met-autisme-10-14-jaar)

 

Kinderen met autisme vinden dezelfde dingen als kinderen zonder autisme belangrijk.

 • Een klik met de leerkracht.
 • Dingen laten zien waar je goed in bent.
 • Structuur en rust in de lessen.

Ontbreken bovenstaande voorwaarden dan zullen kinderen met autisme hier meer last van hebben en kan zich dat uiten door leer- en gedragsproblemen. Is dit allemaal op orde dan is de school, een veilige leerplek en zal de leerling zich goed kunnen ontwikkelen.

Onderstaande punten worden door leerlingen met Asperger als belangrijk aangegeven:

 • Een veilige omgeving heb waar ik mezelf mag zijn en ik me goed voel.
 • Een omgeving waarin ik mijn talent kan ontwikkelen.
 • Nadruk ligt op wat kan ik wel in plaats van wat kan ik niet.
 • Anderen weten dat ik autisme heb en daar rekening mee houden.
 • Een vaste docent of mentor, waar ik een klik mee heb, die mij begeleidt.
 • Docenten die rekening houden met mijn prikkelgevoeligheid en daarvoor (kleine) aanpassingen doen
 • Ik een rustige plek heb waar ik me kan terugtrekken
 • Ik één of meer klasgenoten heb waar ik mee kan samenwerken.
 • Ik zoveel mogelijk in dezelfde klas kan zijn
 • Ik niet word gepest of als de 'pester' aangepakt wordt.
 • Veranderingen ruim van tevoren worden aangekondigd en toegelicht, zodat ik tijd en ruimte krijg om te wennen aan veranderingen
 • Ik weet hoe andere kinderen zich voelen in de klas, zodat ik ook beter begrijp als ze opeens boos zijn of verdrietig.
 • Ik met lastige situaties tussen verschillende mensen om kan gaan.