Home » Artikelen

Op deze pagina staan korte samenvattingen van artikelen en nieuwsberichten inclusief een link naar het bewuste artikel.

Informatie over Asperger en Defense mode.

Klik hier om een tekst te typen.

Te vaak krijgen meisjes geen diagnose autisme, terwijl zij wel diverse symptomen laten zien. Bij meisjes komen de symptomen  net wat anders tot uiting dan bij jongens. Uit het onderzoek blijkt dat meisjes die naast algemene autismekenmerken ook emotionele en gedragsproblemen hebben, vaker een diagnose autisme krijgen dan meisjes zonder die problemen. Bij jongens spelen de emotionele en gedragsproblemen een minder belangrijke rol bij het krijgen van een diagnose autisme.

Miscommunicatie in de hersenen?

Op neurobiologisch gebied is er moeilijk antwoord te geven op de vraag waarom kinderen gedrag ontwikkelen dat zo afwijkend is dat men aan een psychiatrische stoornis denkt. Autisme is waarschijnlijk een gevolg van samenspel tussen omgevingsfactoren, hersenen en genen.

In dit artikel wordt de hersenontwikkeling uitgebreid besproken.

Volgens een vooraanstaande theorie vindt er in de eerste drie levensjaren een toename van het volume van de hersenen plaats. Er is nog wel onduidelijkheid of er een relatie is tussen de hoofdomtrek en autisme.

Conclusie van dit artikel is:

Er zijn afwijkingen gevonden in de communicatie en de zenuwbanen die betrokken zijn bij de verwerking van prikkels en sociale vaardigheden. Er is geen patroon gevonden wat de gedragsmatige kenmerken van autisme kenmerkt.

 

Sinds het schooljaar 2015-2016 is het Elan college gestart met een combinatie groep 1-2 van Havo/VWO leerlingen met autisme. In deze groep zitten maximaal 15 leerlingen.

Deze leerlingen volgen onderwijs volgens de methode van ‘Geef me de 5’. Zij worden ondersteunt door deskundigen van het Aurum college. Via IVIO@School krijgen de leerlingen boeken en lesbrieven. Het werk wordt op afstand door vakdocenten nagekeken en getoetst.

De leerlingen hebben een eigen lokaal, eigen toiletten, eigen plein, eigen ingang en andere lestijden.

De leerlingen hebben wel een toelaatbaarheidsverklaring voor VSO nodig om toegelaten te worden.

De eerste drie jaar is er op de woensdagmiddag, voor alle leerlingen tijd om te zwemmen of te sporten in de sportschool.

 

Het artikel van Inge Verstraete gaat over communicatie en autisme.

Taalbegrip is vaak minder ontwikkeld dan taalgebruik. Kinderen met autisme hebben moeite met abstracties van taal en sociaal gedrag. Kinderen met autisme hebben moeite met het opkomen voor jezelf, hulp vragen, je eigen mening geven en adequaat reageren.

Het is belangrijk om een communicatieplan op te stellen. In dit plan beschrijf je de wijze waarop een kind communiceert en waar dit kind ondersteuning bij nodig heeft. Het is van belang om bij de start van de brugklas een communicatieplan op te stellen. Dit voorkomt verwarring bij alle betrokken partijen.

In dit artikel wordt verwezen naar het boek 'Communicatiebox voor school en ouders'(Verstrate,2012).

 

13-10-2016

 

Is het wijsheid om aan jouw klas te vertellen dat jij autisme hebt?

Is het wijsheid om aan jouw klas te vertellen dat jij autisme hebt?

Veel jongeren stellen zich deze vraag.

Nadelen kunnen zijn;     

.           Dat de jongeren raar aangekeken wordt.

.           Dat er gepest wordt.

·         Dat de jongeren een uitzonderingspositie krijgt.

·         Bang zijn om de vrienden die je hebt te verliezen. 

Voordelenkunnen zijn;      

.           Begrip van de medeleerlingen.

·         Hulp indien nodig van medeleerlingen en docenten.

·         Het wordt allemaal wat makkelijker.

 

Wanneer je het aan de school of klas verteld is persoonlijk. De leerling moet er zelf aan toe zijn. Het moet veilig voelen. Je stelt je immers kwetsbaar op.

Vertel wat autisme is en waardoor het ontstaat. Dus een deel genetisch bepaald en een deel omgeving bepaald.

Vertel wat jij aan ondersteuning nodig hebt.

Als hulpmiddel kan je dit filmpje gebruiken.

https://www.youtube.com/watch?v=V-Dp1nxH5xc&feature=youtu.be

 

 

 

Voor dit onderzoek werd er door volwassenen met ASS drie vragenlijsten ingevuld. Tien weken later werden de vragenlijsten nogmaals ingevuld. In de vragenlijsten werden vragen gesteld  betreffende draagkracht, sociale vaardigheden en klachten. Eén groep volwassen kreeg een sociale vaardigheidstraining de ander groep kreeg een andere vorm van behandeling.  Met dit onderzoek konden ook mensen met co-morbide stoornissen zoals ADHD of angst- stemmingsstoornissen deelnemen.

De volgende meetinstrumenten werden gebruikt:

·         Social Responsiveness Scale for Adults (SRS-A).

·         Positive uitkomsten  Lijst (PUL).

·         Brief Symptom Inventory (BSI).

·         Sociale vaardigheidstraining (SVT).

Conclusie van het onderzoek is dat een sociale vaardigheidstraining bijdraagt tot een matige verbetering van de sociale vaardigheden. De training geeft geen verschil met andere wijze van begeleiding.