Asperger nederland

Nieuwe geplaatst.

Datum:                 15 augustus 2017.

Wat:                     Informatie Asperger en Defense mode. 

Waar:                   Pagina artikelen.

Doelstelling van deze pagina

Een locatie waar zoveel mogelijk informatie te vinden is over Asperger. Asperger is een onderdeel van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Er zijn veel websites waar men informatie kan vinden over ASS maar specifiek over Asperger is minder gemakkelijk informatie te vinden.

Kinderen met Asperger gaan vaak naar het Regulier Onderwijs. Op de Reguliere Basisschool is dit meestal geen probleem. De leerlingen hebben één hooguit twee leerkrachten en zitten in één lokaal. Het is overzichtelijk en gestructureerd.

Gaat een kind naar het Voorgezet Onderwijs dan worden er andere eisen aan de leerling gesteld. Veel verschillende leerkrachten en lokalen, nieuwe medeleerlingen, veel samenwerken. Dit vraagt veel van de sociale vaardigheden van een kind.

Er wordt ook veel gevraagd van de executieve functies zoals planningsvaardigheden, veel huiswerk en toetsen. Zorgen dat je alle benodigdheden voor die dag bij je hebt. Dit is voor elk kind wennen maar voor een kind met Asperger een zeer lastige opdracht. Hij heeft hier veel ondersteuning bij nodig.

Veel ouders en leerkrachten zijn handelingsverlegen bij kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften. Het ontbreekt hun vaak aan tijd en mogelijkheden om zich hierin te verdiepen.

Om het deze ouders en  leerkrachten iets makkelijker te maken is de website opgericht. De bedoeling van deze website is een overzichtelijk geheel aan informatie te verstrekken, die gemakkelijk te vinden is.

Deze website is actueel en heeft links naar belangrijke sites, en korte verslagen van belangrijke artikelen. De websites en de boeken die gebruikt zijn voor deze website zijn te vinden op de website zelf .

 

 

 

 

0 stemmen